Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů AMALA, s. r. o.

Společnost AMALA, s. r. o. Provozující e-shop amala-supra.cz (dále jen AMALA) se zavazuje respektovat a chránit vaše právo na soukromí. Tyto Zásady určují standard, kterým se budeme řídit při zpracování jakýchkoli osobních údajů, které nám poskytnete v rámci obchodního styku.

Věnujte, prosím, pozornost znění těchto Zásad, abyste pochopili, jak budeme zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při registraci či nákupu v našem e-shopu, či souhlasem se zasíláním obchodních nabídek (newsletterů) přijímáte jejich znění a postupy v nich uvedené.

Jaké informace o vás shromažďujeme

V rámci obchodního styku a personalizace obchodních nabídek o vás můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje jako:
 • Jméno a příjmení
 • Fakturační a dodací adresu
 • Telefonní číslo a e-mailovou adresu
 • IČO, DIČ
 • IP adresu
 • Odvozený údaj o poloze (IP adresa)

Tyto informace shromažďujeme s cílem poskytnout vám co nejefektivnější služby a zajistit spolehlivé dodávky našich produktů. Některé z těchto údajů nám poskytujete telefonicky, vyplněním našich objednávkových nebo registračních formulářů, některé jsou shromažďovány automaticky při návštěvě našich webových stránek.

Osobní údaje budou ukládány a používány pro dobu nutnou pro informování Vás o zavádění nové evropské legislativy v oblasti ochranných údajů a následnou dobu, kdy budou její důsledky ještě blíže odborně specifikovány.

Jak vaše osobní informace využíváme

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby, nabídli vám vámi preferované produkty a informovali vás o zajímavých nabídkách (v případě vašeho souhlasu se zasíláním newsletterů).

Komu sdělujeme vaše osobní informace

Vaše osobní údaje využíváme výhradně pro obchodní účely a nepředáváme je žádným třetím osobám mimo naší společnost, s výjimkou níže uvedených případů:
 1. Přepravní společnost – za účelem zajištění dodávky zboží
 2. Účetní
 3. Providerovi IT služeb
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami v souladu se zákonnými požadavky. Jedná se například o orgány činné v trestním řízení, finanční úřady a jiné státní orgány. Můžeme tak učinit s cílem zabránit trestnému činu či snížit rizika, v reakci na soudní procesy či za účelem ochrany práv a majetku společnosti AMALA či jejích zákazníků.

Jak a kde uchováváme vaše osobní údaje

Údaje, které od vás získáme, zpracováváme a uchováváme pouze v rámci Evropské Unie. Učiníme vše, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami.
Informace jsou skladovány na interním disku a v záložním úložišti. Tištěné informace uvedené na objednávkách uchováváme v pořadačích na bezpečném místě.

Pokud si při registraci zvolíte heslo k vašemu účtu, toto heslo je pouze vaší odpovědností. Nikdo v naší společnosti nemá k tomuto heslu přístup.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V relevantních případech máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Můžete požadovat nahlédnutí do všech osobních údajů, které o vás schraňujeme. Máte právo požadovat provedení změn těchto údajů za účelem zajištění jejich aktuálnosti a přesnosti či jejích úplný výmaz.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Zásad zpracovávání osobních údajů ve společnosti AMALA, neváhejte nás kontaktovat na adrese objednavky@amala-supra.cz

Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.


 

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem:
 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
 • přizpůsobení funkcí našeho webu vašich potřeb, například abychom vám mohli při nákupu nabídnout nejbližší pobočky a odběrná místa, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení našich služeb; pro tento účel zpracováváme také vaši IP adresu a z ní odvozenou polohu,
 • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud se u nás nezaregistrujete, nepoužíváme pro přípravu nabídek, se kterými vás oslovujeme, údaje o vašem chování na webu.

   
Za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu použijeme také údaje o vašich objednávkách.
Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud neodmítnete zasílání našich nabídek. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Provozovateli portálu Heureka.cz pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli uplatnit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 6 měsíců.
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku

Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

Objednávkový proces

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:
 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
 • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
 • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
 • Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce.
Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
 • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objdnáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.
 • Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás uděláte pomocí některého z kanálů objednávku, můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.


 

Služby využívané na našem e-shopu na základě oprávněného zájmu

Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Zbozi.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Sklik retargeting a Zboží.cz

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik a Zboží.cz provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Google Analytics

Abychom mohli zlepšovat naše služby vám na míru, používáme službu Google Analytics. Podstatou služby Google Analytics je analýza webových stránek klientů – měření návštěvnosti, prodeje a také chování uživatelů před a po návštěvě stránek. Cílem je nasbírat dostatečné množství dat a následně klientům doporučit opatření pro optimalizaci efektivity webové prezentace.

Služby, které od 25. května 2018 budeme používat jen s vaším souhlasem

Google Adwords a Facebook pixel - personalizované nabídky

Pokud nám (od 25. května) udělíte souhlas, budeme vám na webu a v rámci sociální sítě Facebook moci zobrazovat individuální nabídky z našeho sortimentu.
Bez vašeho souhlasu uvidíte jen standardní nabídku, která nebude nijak přizpůsobována vašim preferencím.

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak používáme například v těchto situacích:
 • Zapamatování produktů, které jste vložili do košíku a usnadnění celého procesu objednávky.
 • Identifikace uživatelů pro účely zapamatování předchozí relace po zavření prohlížeče a nebo otevření nové karty (zapamatování zboží v košíku, rozpracované objednávky, přihlášení apod.)
   

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie

Cookies nezbytné pro funkčnost webu
 • language
 • tracking
 • currency
 • PHPSESSID
 • __utma
 • __utmc
 • __utmz
 • url
 • product
 • cart
Cookies analytické
 • Google Analytics
Cookies trackingové
 • Google AdWords
 • Facebook pixel
 • Google Analytics
 • Heuréka
 • Sklik
 • Zboží.cz
Cookies konverzní
 • Facebook pixel
 • Heuréka
 • Zboží.cz
​​Cookies remarketingové
 • ​Google AdWords
 • Sklik

Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout, nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V případě vypnutí cookies nemusí aplikace fungovat správně.
Nejprodávanější
AMALA, s. r. o. - obchodní dům #amalashop © 2024